Salat hoa quả


****************************

Đơn giản là trộn tuốt tuột các loại hoa quả có trong tủ vào rồi … măm măm!

Sa lát hoa quả

Măm măm! Yummy yummy!!!

Salat hoa quả

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: