Home > GIA ĐÌNH > Nhà mình mới kết nạp thêm “bạn” tủ tài liệu. :)

Nhà mình mới kết nạp thêm “bạn” tủ tài liệu. :)


Đây là “bạn” tủ mới. Phòng đã bé mà lại lắm đồ. 😀 Nhưng trông vẫn rộng rãi lắm. Sáng nay tỉnh dậy, chồng phát biểu: nhà rộng như sân vận động. 😀

Nhìn từ cửa sổ vào

Cái tủ quần áo cũng được xoay lại áp sát vào tường.

Nhìn từ cửa vào.

Advertisements
Categories: GIA ĐÌNH
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: