Home > ENGLISH STUDY > Điểm thi

Điểm thi


Điểm thi A2

Cột Contrôle continu là điểm giữa kỳ, cột Contrôle terminal là điểm cuối kỳ

ORAL

Dòng 1: Môn Nghe hiểu

Dòng 2: Môn Nói (môn nói ko có điểm cuối kỳ, đánh giá điểm trong cả kỳ học)

Dòng 3: Môn Ngữ âm

Điểm thi A2-zoom

ÉCRIT:

Dòng 4: Môn Đọc hiểu

Dòng 5: Môn Viết

Dòng 6: Môn Ngữ pháp

Dòng 7: Hoạt động văn hóa (Học sinh được đi tham quan rồi viết bài về chuyến tham quan đó)

Advertisements
Categories: ENGLISH STUDY
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: